Моля прочетете внимателно тези "Правила за ползване на услугата".
 
Правилата имат силата на Договор, който при регистрация в системата, сключвате с "ЕНИЗА" - EООД, ЕИК 205888731. За повече информация за фирмата направете справка в Търговския регистър.
При използване на услугата "Поръчка на снимки онлайн", Вие се съгласявате да спазвате правилата за ползване на услугата.
 
Правила за ползване на услугата са валидни за всички посетители на сайта.
 
1. Предназначение на услугата "Поръчка на снимки онлайн"
Сайтът предоставя дигитални фотоуслуги и възможност за изпращане и копиране на снимки, изпратени чрез интернет сайтa на фирмата.
 
2. Възможности за ползване на услугата "Поръчка на снимки онлайн"
Всеки може да посещава и разглежда сайта pwww.photohub.bg. Поръчка на стоки и услуги обаче могат да правят само регистрираните потребители. Посочените цени на стоките и услугите в сайта не включва куриерските такси. Последните са за сметка на потребителя.
Посредством технически съоръжения предоставяме възможността на всеки потребител да използва услугата "Поръчка на снимки онлайн" 24 часа в денонощието - 7 дни в седмицата. Възможни са кратки моменти на профилактика или обновяване на информация в сайта, през които той да е недостъпен за ползване. Възможни са също сривове в доставката на интернет, поради прекъсване на интернет връзките, за което ние не носим отговорност. Вие се съгласявате, че "ЕНИЗА"-ООД, не носи отговорност при модифициране или временно прекъсване на услугата "Поръчка на снимки онлайн" и ако това е довело до загуба на изпратена от Вас информация. Добра практика е да разполагате с копия на файловете си.
 
3. Защита на информация
"ЕНИЗА"-ООД гарантира защитата на личната информация, подадена по време на регистрацията Ви с сайта.
 
 
4. Промяна на Правила за ползване на услугата
Запазваме си правото да променяме тези Правила за ползване. Ако сте регистриран потребител ще получите електронна поща с последните промени. Ако след получаване на електронната поща продължите да ползвате нашите онлайн услуги, ще считаме, че сте съгласен/а с последните промени на Правилата за ползване на услугата.
 
5. Гаранция и лимитиране на отговорност
ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СТЕ НАЯСНО, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЕКИ ДИГИТАЛЕН МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ КЪМ ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ЗА КОПИРАНЕ НА СНИМКИ НА "ЕНИЗА"-ООД, КАКТО И СВАЛЯНЕТО ИЛИ КАЧВАНЕТО ОТ И КЪМ СЪРВЪРА НА ФИРМАТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК И САМО ВИЕ ОТГОВОРЕН/А ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАТЕРИАЛ. ДЛЪЖНИ СТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ КОПИЕ НА ИЗПРАЩАНИТЕ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ.
 
"ЕНИЗА"-ООД СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДОБРОСЪВЕСТНО ДА СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, НЕЙНОТО СВОЕВРЕМЕННО КОПИРАНЕ И ДОСТАВЯНЕ В СРОК, В ОТЛИЧЕН ТЪРГОВСКИ ВИД ДО ПОСОЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА ОБЕКТ.
 
6. Поведение
Съгласни сте да не използвате Онлайн поръчка на снимки за следното:
   - за всякакви незаконни цели.
   - да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки със скверно, обидно, верско, порнографско, противозаконно съдържание.
   - да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки, които нарушават авторски права или друг вид защитена интелектуална собственост и/или нарушават моралните права на отделната личност.
 
7. Рекламации на стоки
При констатация на дефектен продукт до 24 часа от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов, ако това е невъзможно да Ви предложим подобен или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация. Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
 
8. Рекламации на снимки
Поради естеството на цифровите изображения и различните технически параметри на техниката, Photohub няма как да знае Вие как виждате снимките на Вашия монитор, нито сме отговорни за Вашето субективно възприятие на цветовете. Когато изпращате файлове за копиране, нашата лаборатория не следи поотделно за всеки файл дали е с добра резолюция, вграден цветен профил и т.н. Това е Ваша отговорност. Ние гарантираме, че добросъвестно и стриктно спазваме всички технически изисквания на производителите на техника и консумативи, които използваме. Ваша отговорност е да следите за техническите параметри на файловете си, особено ако са обработвани. Спецификациите на файловете са публикувани в препратка на страницата "Снимки онлайн". Различно изкопирана снимка в друга лаборатория или по друго време не се приема като мотив за рекламация. За поръчка на снимки с особена степен на важност сте длъжни първо да си поръчате референтно копие от лабораторията.
 
В същото време съгласно чл. 57 ал. 2, 3, 13 от ЗЗП изработването на поръчаните от Вас снимки е започнало с Ваше изрично съгласие и са изработени съобразно Вашите изисквания. Ето защо съгласно този член те не могат да бъдат отказани. Също така сте длъжни в едномесечен срок да ги получите и заплатите.
 
9. Право да се оттегли поръчката за фотокниги.
 
Правото да се оттегли поръчката е изключено, защото фотокнигите се изготвят според първоначалните данни и изисквания, определени от клиента. Работата, която е вече приключила от момента на приемане на поръчката, до нейното анулиране трябва да бъде компенсирана в полза на "ЕНИЗА"-EООД.
 
10. Отказ от стока при онлайн покупка и връщането и е възможно в следните случай:
 
- Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
 
- Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с нас продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 
- В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка.
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
 
- Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
 
- Ако не е спазен срокът, обявен за доставка
 
- Ако цената, която трябва да се плати несъответства на цената на която е поръчана стоката
 
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 
 
 
11. Авторско право, наказателно право
 
За съдържанието на трансферираните файлове със снимки е единствено отговорен клиентът. За всички задачи, възлагани на "ЕНИЗА" EООД, а също и за архивирането на снимковата информация се приема, че клиентът е собственик на всички необходими авторски права, търговски права и всякакви други права.
Клиентът сам е отговорен за всички последствия появили се при вероятно нарушаване на тези права. В случай, че трети лица биха предявили иск към "ЕНИЗА" EООД относно нарушаването на техни права върху снимките в следствие на неоторизираното им разпространение от страна на клиента, клиентът се задължава да освободи "ЕНИЗА" EООД от всички искове в това отношение. Клиентът с възлагане на поръчката потвърждава, че съдържанието на трансферираните файлове със снимки не нарушава наказателното право. В случай, че "ЕНИЗА" EООД открие нарушение на това твърдение, веднага ще уведомим съдебните власти.
 
12. Регистрация
За да използвате услугите на сайта и да се регистрирате, Вие трябва да сте на възраст над 18 години. Съгласни сте, че информацията която ни предоставяте по време на регистрацията и след това ще е вярна, акуратна и пълна. Съгласни сте също, че информацията, която сте подали, ще бъде обновявана при настъпване на промени. Това е нужно, в случаите когато използваме подадения електронен адрес за комуникация относно информация за поръчка. Потребителски имена с обидно и скверно съдържание в текста ще бъдат изтривани и блокирани.
13. Парола
Когато се регистрирате ще бъдете попитан за парола. Като отговорен/а за всички действия, извършвани чрез влизане с тази парола, Вие сте задължен/а да я съхранявате лично. В случай, че забележите неправомерно използване на паролата, моля моментално сигнализирайте на тел. 0876112213 или 0878112230
14. Потвърждение на поръчка
Не може да имате никакви претенции относно неизпълнение на поръчка за снимки, ако не сте получили потвърждение, че поръчката е приета успешно в системата и не е потвърдена по указания в сайта начин.
 
15. Цени и доставка
Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС и са валидни само и единствено при поръчка на снимки през сайта. Преди да потвърдите поръчката, виждате стойността й. В нея са включени всички дължими суми - стойност на поръчката и отделна цена за доставката, ако сте избрали доставка с куриер. Цените за куриерските доставки може да се разминават с действителните цени на куриерската фирма поради честите им смени. Това се уточнява при потвърждаването на поръчката. При съгласие с видяното, натискате бутон "потвърждение". Можете да коригирате сумата с премахване или добавяне на файлове за копиране.
 
16. Прекратяване възможността за регистрация и прекъсване на правата на потребителя
Съгласни сте, че "ЕНИЗА"-ООД може по всяко време без предупреждение да:
   - Откаже да приеме Вашето кандидатстване да станете потребител на услугата Онлайн поръчка на снимки.
   - Премести, промени или прекрати всяка страница на сайта на фирмата www.photohub.bg
   - Откаже да приеме изпълнението на поръчка, при условие, че са нарушени изброените по-горе правила.